Aktiv Redovisning

Bolagsfrågor

Vi hjälper till med hela företagets ekonomi


Det händer saker hela tiden som påverkar företaget. Ägarförändringar, finansieringsfrågor, förvärv, utvidgning, försäljning, utdelningar osv. Alla dessa situationer innebär att man måste se över sin verksamhet och vidta  nödvändiga åtgärder. Vi hjälper till att reda ut vilka alternativ som finns och vilka åtgärder som då måste vidtas. Vi kan även hjälpa till i förhandlingar för att uppnå bästa lösning för dig.

Årsbudget, Resultat– och likviditetsprognoser, Investeringskalkyler, Lönsamhetskalkyler, Företagsvärderingar

Våra tjänster omfattar bl a hjälp med

Tilläggstjänster


¨ Bolagsbildning¨ Nedsättning av aktiekapital

¨ Extra utdelning

¨ Köp av bolag eller inkråm

¨ Försäljning,utarrendering

¨ Ägarförändringar

¨ Sammanslagning

¨ Nyemissioner

¨ Styrelseändringar

¨ Bolagsordningsändringar

Ekonomikonsult för små och medelstora företag. Erbjuder heltäckande service.