Aktiv Redovisning

 

Redovisning skatter bokslut 

Du får stöd i bokslutsarbetet från kontoavstämning till färdig årsredovisning.


Det här är kärnan i verksamheten. Det är viktigt att ha ordning och reda i den löpande verksamheten, att kunna följa upp företagets utveckling och rapportera till myndigheter.  Då är det också möjligt att kunna planera och förutse vad som kommer att hända framåt och mindre risk för obehagliga överraskningar. Vi använder modern teknik för att underlätta och effektivisera alla rutiner.

 

Vi har ett komplett utbud av tjänster, såsom

Vi älskar bokföring och redovisning!


¨ Löpande bokföring

¨ Lönehantering

¨ Reskontrahantering

¨ Skattedeklarationer

¨ Bokslut

¨ Årsredovisning

¨ Inkomstskatter och deklarationer

 

Våra redovisningskonsulter hjälper företag med hela eller delar av redovisningen och ger dig alltid aktuell och anpassad rådgivning som redovisningsbyrå.