Aktiv Redovisning

 

Redovisning & Ekonomi

Vi hjälper till med hela företagets ekonomi


Ditt företags ekonomi är inte bara att ta fram underlag till andra myndigheter. Du kommer hela tiden att stå inför  olika val och funderingar vart bolaget är på väg och hur du kan påverka detta. Du kommer också i kontakt med andra som gärna vill veta mer om hur det går, det kan vara banken den dagen du vill skaffa en checkkredit eller ett lån för att göra en större investering. Det kan vara dina leverantörer eller kunder som vill veta din betalnings– och leveransförmåga på lite längre sikt.

I alla dessa fall är det bra att kunna göra en prognos över utfallet en bit framåt. Vi tar tillsammans med dig fram kalkyler och prognoser samt hjälper till att tolka dessa så det blir lättare för dig att fatta rätt beslut.

 

Vår kompetens

Vi ser detta som en stor möjlighet att nå våra mål.


Vi kan hjälpa till med:

Årsbudget, Resultat– och likviditetsprognoser, Investeringskalkyler, Lönsamhetskalkyler, Företagsvärderingar

 

Erbjuder tjänster inom redovisning, bokföring, kontraktsskrivning och juridik för småföretag.